Registrácia

 

 

 

Upozornenie pre investorov:
Hoci uvedené projekty vykazujú doposiaľ stabilné zhodnotenie a zatiaľ neboli zaznamenané problémy s výplatou ziskov klientom, jedná sa stále o rizikový nechránený typ investície, preto odporúčame rozložiť vklady do viacerých projektov a investovať priebežne len také sumy, ktoré neohrozia Vašú finančnú existenciu.

Stránka má informatívny charakter a nie je zaručené, že informácie na Stránke sú bezchybné, presné a aktuálne.
Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s používaním Stránky.
Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré Stránka odkazuje.

Shares